AKTUELLT

Stiftelsen P Schönströms stipendium för studerande döv ungdom

AKTUELLT

 

STIPENDIATEN 2018

Stiftelsen P Schönströms stipendium för studerande döv ungdom har för 2018 tilldelats Johan Ahlsson (f. 1991 och döv). Han studerar för närvarande till en Bachelor of science i Computer Science vid National Technical Institute of the Deaf, Rochester Institute of Technology i Rochester, USA. Johan är uppvuxen i Örebro. Stipendiet är i år på 30.000 kr plus ett diplom, ett grafiskt blad "Fågeln" utfört speciellt för stiftelsen av konstnären Hans Wigert. Stipendieutdelningen skedde den 15 december.