AKTUELLT

Stiftelsen P Schönströms stipendium för studerande döv ungdom

AKTUELLT

 

STIPENDIATEN 2017

Stiftelsen P Schönströms stipendium för studerande döv ungdom har för 2017 tilldelats Eric Wranne (f. 1993 och döv). Han studerar för närvarande tredje året på civilingenjörprogrammet med inriktning farkostteknik vid Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. Vid sidan om studierna, har han, i flera år, varit aktiv i föreningslivet genom Stockholm dövas ungdomsråd, där han för närvarande sitter i valberedningen. Stipendiet är i år på 30.000 kr plus ett diplom, ett grafiskt blad "Fågeln" utfört speciellt för stiftelsen av konstnären Hans Wigert. Stipendieutdelningen sker den 22 november på Dövas hus i Stockholm.