AKTUELLT

Stiftelsen P Schönströms stipendium för studerande döv ungdom

AKTUELLT


STIPENDIATEN 2020

Stiftelsen P Schönströms stipendium för studerande döv ungdom har för 2020 tilldelats Nora Duggan. Hon är för närvarande nybliven doktorand vid Institutionen för lingvistik, Stockholms universitet. Hon är döv och uppvuxen i Irland men bor i Örebro sedan flera år tillbaka. Stipendiet är i år på 30.000 kr plus ett diplom, ett grafiskt blad "Fågeln" utfört speciellt för stiftelsen av konstnären Hans Wigert.  Stipendieutdelningen sker digitalt den 25 november vid Dövas hus, Stockholm.