AKTUELLT

AKTUELLT


STIPENDIATEN 2023


Stiftelsen P Schönströms stipendium för studerande döv ungdom har för 2023 tilldelats Wilma Björck. Hon studerar för närvarande Kandidatprogrammet i kemi vid Stockholms universitet med mål att ta examen under 2024. Stipendiet är i år på 30.000 kr plus ett diplom, ett grafiskt blad "Fågeln" utfört speciellt för stiftelsen av konstnären Hans Wigert. Stipendieutdelningen sker den 25 november vid Stockholms Dövas förenings föreningsmöte i Stockholm.