AKTUELLT

AKTUELLT


STIPENDIATEN 2021

Stiftelsen P Schönströms stipendium för studerande döv ungdom har för 2021 tilldelats Annica Berlin. Hon studerar för närvarande sjunde terminen på lärarprogrammet 4-6 med teckenspråkig tvåspråkig profil vid Stockholms universitet. Hon är döv och tävlar dessutom i simhopp på elitnivå. Stipendiet är i år på 30.000 kr plus ett diplom, ett grafiskt blad "Fågeln" utfört speciellt för stiftelsen av konstnären Hans Wigert. Stipendieutdelningen sker den 25 november vid Dövas hus, Stockholm.