OM DIPLOMET

OM DIPLOMET

DIPLOMET

Stiftelsens diplom, ett grafiskt blad,  Fågeln är utformat av konstnären Hans Wigert (1932-2015), som var en gammal vän till familjen Schönström. Fågeln kan i detta sammanhang ses som en symbol för utbildning; uppåt mot ljuset, mot kunskap och vetande, och förhoppningsvis även mot en god personlig utveckling.


Grafiken är, med tekniken torrnål, tryckt vid Konsthögskolans gamla grafikverkstad på Skeppsholmen i Stockholm, med dess urgamla, stora, tunga grafikpressar, fjärran från modern offset teknik.


Även diplomets text är tryckt på boktryckarverkstaden inom samma konsthögskola, hantverksmässigt framställd med gamla typer och tryckt med gammal tryckteknik, dubbelt konsthantverk kan man sålunda med fog säga.


Diplomet är tryckt i en upplaga på 50 ex. numrerade 1/50 o.s.v. till 50/50. Nummer 1 gick till Dövas hus, så första diplomet till stipendiat var sålunda 2/50. Även en upplaga på 15 ex. finns för hedersstipendiater och denna sidoupplaga är som brukligt numrerade med romerska siffror. Ytterligare en upplaga på ett tiotal blad trycktes, dessa blad är onumrerade, konstnären och tryckaren fick varsitt liksom stiftelsens grundare och några i styrelsen. Även Manillaskolan har fått ett ex av diplomet, ett provtryck signerat “epreuve d´artiste“.


Slutligen ramningen, med en rödbrun trälist, är utförd av en ledande rammakare, Bergevall Ramar på Södermalm i Stockholm.